logo gcm

LOCAL RULES GolfClub MARTENSPLEK 8 januari 2017

  1. BUITEN DE BAAN wordt aangegeven door witte palen, palen met een witte markering al dan niet voorzien van gaas.

  2. GROND IN BEWERKING GUR wordt aangegeven met blauwe palen of linten. Indien er sprake is van een belemmering is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b.

  3. DROPPING ZONES worden aangegeven door een bord met de tekst “DROPPING ZONE”. Indien de bal in de laterale waterhindernis van hole 1, 2, 3,7, 9, 10, 12, 13, 14 of 18 ligt of als het bekend of praktisch zeker dat een bal die niet gevonden is daarin ligt en de bal heeft de grens van de waterhindernis het laatst gekruist op een punt tussen de rode palen met een witte kop, mag de speler handelen volgens regel regel 26-1; of als extra mogelijkheid met 1 strafslag de bal droppen binnen 2 stoklengtes van het Dropping Zone bord. 

  4. VASTE OBSTAKELS alle afstand markeringspalen en palen die een waterhindernis of GUR aangeven zijn vaste obstakels. Schelpenpaden zijn vaste obstakels, alle andere paden zijn onderdeel van de baan. Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering, is de speler verplicht deze  te ontwijken volgens Regel 24-2b. Een vast obstakel op of binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens de Procedure in Appendix Ia, deel 4 van de Golfregels, als aan de daar gestelde voorwaarden wordt voldaan. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken.

  5. ONGEMARKEERDE GREPPELS zijn “door de baan”.

  6. AFSTANDMETERS: Afstandsmeters Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij Regel 14-3.

  7. Keien in bunker hole 18: De stapel keien in de bunker op hole 18 is een vast obstakel. Indien sprake is van een belemmering dan mag de speler deze ontwijken volgens regel 24-2b.

  8. Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1) Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

OVERTREDING PLAATSELIJKE REGELS 1 t/m 5, 7 en 8:

OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGEL 6:

Goedgekeurd 8 januari 2017 door NGF