Nieuws, ALV 11 maart, uitslag enquete, Reminder Basis/opfris - regelochtend ,Reminder Regelavond competitiespelers

 

Newsheader
  Martensplek nieuwsbrief

Onderwerp:  ALV 11 maart, uitslag enquete, Reminder Basis/opfris - regelochtend ,Reminder Regelavond competitiespelers

Beste Bezoeker,

Uitnodiging en Agenda Algemene Voorjaarsvergadering

Aan : Alle leden

Datum : Zaterdag 11 maart 2017 om 10.30 uur

Locatie : Restaurant Golfclub Martensplek

AGENDA

 

1. Opening en eventuele aanvullingen op de agenda (leden kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de ALV schriftelijk agendapunten indienen)

2. Ingekomen stukken

3. Mededelingen

4. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2016 (te vinden op de site van GCM)
    Het verslag van de Ledenvergadering van 12 november 2016 staat op de website - nadat u als lid bent ingelogd - onder het kopje: “Voor leden".

5. Samenstelling bestuur, resp. leden van commissies

6. Verslag van de commissies

7. Verslag kascommissie

8. Verslag penningmeester Rolf Bouwmeester

9. Rondvraag

10. Sluiting

11. Start 9-holes wedstrijd

 
Enquête Wedstrijdcommissie

Enquête Wedstrijdcommissie

Eind oktober vorig jaar hebben wij als commissie aan alle leden een enquête gestuurd. Doel daarvan was om de belangstelling van de leden voor deelname aan onderlinge wedstrijden te peilen. Het afgelopen seizoen constateerden wij namelijk dat die deelname afnam en wel zodanig dat sommige wedstrijden, die in voorgaande jaren nog goed werden bezocht, zelfs helemaal afgelast moesten worden wegens onvoldoende deelnemers. Voordat wij aan de slag gingen met de wedstrijdkalender voor dit jaar wilden wij daarom graag weten wat hiervan de redenen zouden kunnen zijn en wat wij zouden kunnen doen om beter aan de wedstrijdwensen van de leden tegemoet te komen.

De enquête leverde een uitstekende respons op. 142 Leden hebben de enquête ingevuld en daarbij vaak de vrije ruimte gebruikt om ons te voorzien van nuttige tips en adviezen. Zodoende heeft ongeveer 25% van de leden meegedaan en dat aantal achten wij voldoende representatief om onze conclusies te kunnen trekken.

De conclusies zijn de volgende:

* Een grote meerderheid van de leden wil naast de wekelijkse wedstrijden zoals de Clubavond, Herenavond en de G’Oldies ongeveer 5 keer per jaar meedoen aan een door de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd. Dat betekent dat de commissie elke maand tenminste één wedstrijd zal aanbieden.

* Een meerderheid van de leden heeft geen voorkeur voor 9 holes - of 18 holes wedstrijden, maar wel voor wedstrijden die starten in de ochtend. Dat wedstrijden qualifying zijn is voor een grote meerderheid geen bezwaar om deel te nemen.

* Meer dan de helft van de leden staat open voor nieuwe bijzondere wedstrijdvormen, naast de Cross Country of de Nachtwedstrijd.

* Er is behoefte aan wedstrijden voor nieuwe leden en leden met een handicap hoger dan 36.

Inmiddels hebben wij de wedstrijdkalender 2017 opgesteld, rekening houdend met deze uitkomsten. Vergeleken met voorgaande jaren zijn wedstrijden met weinig deelname geschrapt en zijn er nieuwe wedstrijden in nieuwe vormen toegevoegd. Dat is gedaan in samenwerking met de PR-commissie en het Restaurant. Wij zijn ervan overtuigd de leden hiermee een aantrekkelijk programma te kunnen aanbieden en hopen daarmee natuurlijk veel deelnemers te trekken. Het programma wordt u aangeboden in EGolf4U, maar uit de enquête bleek dat een grote minderheid het Activiteitenboekje wil handhaven en dat verschijnt dus ook weer binnenkort.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2016 zijn de uitkomsten van deze enquête gepresenteerd. Wie daarbij niet aanwezig was, maar wel graag kennis wil nemen van de antwoorden op alle vragen en stellingen, die moet een mail sturen naar de receptie en dan wordt de presentatie u toegestuurd.

De Wedstrijdcommissie


Basis/opfris-regelochtend zaterdag 18 maart 10.30 uur

Basis/opfris-regelochtend zaterdag 18 maart 10.30 uur

Zaterdagochtend 18 maart is er op GC Martensplek weer een cursusochtend om het seizoen weer mee te starten. We starten om 10.30 uur met een kop koffie of thee en nemen (of herhalen) dan samen weer de basisregels en etiquette door. Natuurlijk is er weer de mogelijkheid om eventuele (praktijk) vragen te stellen waarop dan hopelijk een duidelijk antwoord gegeven kan worden. Mocht het deze ochtend allemaal wat te snel gaan of is alles nog niet helemaal duidelijk dan is er verderop in het seizoen nog de mogelijkheid om mee te doen aan de "regelochtenden in de baan" (data volgen nog). We gaan dan in de baan een aantal praktijksituaties bekijken en bespreken die op de basis/ofris-ochtend zijn besproken. Kosten voor de regelochtend is vijf euro (inclusief de eerste kop koffie/thee), bijdrage voor deze cursusmomenten komen ten goede aan de faciliteiten op de driving-range en oefenbaan! Graag opgeven bij het secretariaat.

Tot ziens op Martensplek! Namens de R&H commissie, Joris Huisinga.
(Er is ook de mogelijkheid om na deze ochtend de regels gelijk toe te passen bij de Par3-wedstrijd of de Herenmiddag!)Uitnodiging regelavond competitiespelers, maandag 20 maart 19.30 uur

Uitnodiging regelavond competitiespelers, maandag 20 maart 19.30 uur

Maandagavond 20 maart is er op GC Martensplek weer een cursusavond voor competitiespelers.  De verschillende teams zijn alweer volop aan het trainen om zo sterk mogelijk aan de competitie te beginnen. Helaas kan een gebrek aan regelkennis ervoor zorgen dat een partij toch verloren gaat ondanks al dat golftalent.... Daarom een regelavond speciaal voor competitiespelers. We starten om 19.30 uur met een kop koffie of thee en gaan dan aan de slag met praktijkvoorbeelden die ook door de cursisten zelf ingebracht kunnen worden. Tips en trucs zijn zeker in matchplay situaties erg handig. Mochten we er samen niet uitkomen dan hebben we de ondersteuning van clubreferee Wiebe Dijkstra achter de hand. Kosten voor deze regelavond is vijf euro (inclusief de eerste kop koffie/thee), bijdrage voor deze cursusmomenten komen ten goede aan de faciliteiten op de driving-range en oefenbaan! 
Graag opgeven bij het secretariaat. 

Tot ziens op Martensplek! Namens de R&H commissie, Joris Huisinga.
(Competitiespelers die niet aanwezig kunnen zijn kunnen eventuele vragen of praktijkvoorbeelden ook mailen naar de receptie) 
Golfclub Martensplek | Haarweg 22, 7936 TP Tiendeveen | Tel.: 0528 33 15 58 | Fax: 0528 33 14 77 | www.martensplek.nl
Powered by AcyMailing